Afspraken

Bij contactopname deel ik u eventuele vrije plaatsen mee.

1. Tijdens schooljaar: vaste dag en uur - wordt u toegewezen bij 1e afspraak

2. Tijdens schoolvakantie: vrij te kiezen afspraak - zelf te boeken via Calendly.com/hildebrichau

3. Heeft uw kind eens geen school, mag u me altijd overdag een plaats vragen.