Waarvoor kan je bij mij terecht?

Myofunctionele problemen

Behandeling van foutieve mondgewoonten (open-mondgedrag, habitueel mondademen, infantiel slikken of tongpersen, vinger-, lip- zuigen/bijten) die een foutieve tongligging kunnen veroorzaken. Ze kunnen de bouw van de mond en de stand van de tanden veranderen.

Articulatiestoornissen

Deze stoornissen bestaan uit het consistent foutief produceren van spraakklanken. De spraakklanken worden vervangen, weggelaten en/of vervormd.

Leerstoornissen

 • Dyslexie : blijvende moeilijkheden bij lezen en spelling.
 • Dyscalculie : blijvende moeilijkheden bij rekenen en wiskunde.
 • Dyspraxie : blijvende moeilijkheden met fijne en grove motorische vaardigheden.
 • ADD – ADHD : gebrek aan concentratie met of zonder hyperactiviteit.

Taalontwikkelingsstoornis

Blijvende stoornis in taalwerking en/of taalproductie. Het zijn moeilijkheden bij het begrijpen en het verwoorden wat men wilt vertellen.

Afasie

Een verworven taalstoornis na een beroerte of een trauma. Iemand met afasie verliest door een hersenletsel zijn vermogen om taal te begrijpen en/of te gebruiken. Ook het lezen en schrijven kunnen aangetast zijn. Andere bijkomende stoornissen zijn: verlammingen, problemen met het geheugen, oriëntatieproblemen, ...

Chronische spraakstoornissen

Chronische spraakstoornissen omvatten stoornissen waarbij de spraak moeilijk verstaanbaar is omwille van een stoornis in de spierspanning en/of de coördinatie van de spieren. Dit is onder andere het geval bij:

 • Neuromusculaire aandoeningen met inbegrip van spino-cerebellaire aandoeningen.
 • Ziekte van Parkinson of Huntington.
 • Demyeliniserende aandoeningen van het centraal zenuwstelsel (MS, ALS, …).
 • Hersenverlamming bij kinderen (CP) tot de leeftijd van 3 jaar.

Pour quelles raisons pouvez-vous me consulter?

Troubles myofonctionnels

Prise en charge de mauvaises habitudes buccales (langue basse, respiration buccale, déglutition infantile ou interposition linguale, succion/morsure du doigt ou de la lèvre) qui peuvent engendrer un mauvais positionnement de la langue. Ces mauvaises habitudes peuvent modifier le développement de la bouche et le positionnement des dents.

Troubles d’articulation

Difficultés persistantes dans la production de certains sons. Les sons sont transformés, supprimés ou modifiés.

Troubles d’apprentissage

 • Dyslexie : difficultés persistantes pour la lecture et l’orthographe.
 • Dyscalculie : difficultés persistantes pour le calcul et les mathématiques./li>
 • Dyspraxie : difficultés persistantes au niveau de la motricité fine et globale.
 • TDA/H : troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité.

Troubles de développement du langage

Troubles persistants au niveau de la réception et la production du langage. Il y a des difficultés dans la compréhension et dans la formulation de ses pensées.

Aphasie

Trouble acquis du langage après un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un trauma. Une personne aphasique perd la capacité de comprendre et/ou d’utiliser le langage à cause d’une lésion cérébrale. La lecture et l’écriture peuvent également être affectées. D’autres troubles supplémentaires sont : des paralysies, des troubles de la mémoire, des problèmes d’orientation, …

Troubles chroniques de la parole

Des troubles chroniques de la parole sont des troubles où la parole est difficile à comprendre en raison d’un problème de tension musculaire et/ou de coordination musculaire. C’est le cas par exemple pour :

 • des troubles neuromusculaires y compris les troubles spino-cérébelleux ;
 • les maladies de Parkinson et d’Huntington ;
 • troubles de démyélinisation du système nerveux central (sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, …) ;
 • infirmité motrice cérébrale chez les enfants jusqu’à l’âge de 3 ans.