Image

Tarieven

Het basistarief logopedie bedraagt € 23,25 voor een behandeling van een half uur. Onderzoekszittingen kosten € 31,75 per half uur. Ik ben een geconventioneerd logopedist en hanteer de vastgelegde tarieven. Indien u een voorschrift heeft van een bevoegde arts, zal u 75% terugbetaald worden van het betaalde honorarium.

Terugbetaling

https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_logopedisten_20180101.pdf